Alu-Inox Sp. z o.o.
Prostynia 8 g
59-223 Krotoszyce

NIP 691-250-04-74,
REGON 022021670,
KRS 0000449186

KONTAKT:

tel. +48 76 753 86 86
e-mail: biuro@alu-inox.com

Beata Gmurkowska
tel. +48 691 489 320
e-mail: b.gmurkowska@alu-inox.com

Skontaktuj się z nami

Alu-Inox Sp. z o.o. ul. Drohobyckiej 1; 59-220 Legnica wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449186 oraz numerach NIP 691 250 04 74, REGON 022021670